همیشه وقتی حالم خوشه دوس دارم شعر بگم، نسیم، ابر، برگ، نیکمت، پارک، تنهایی، وقتى قافیه پیدا نمیکنم، حسم میپره ، حالم بد میشه، اکسیژن کم میارم، درست مثه الان :'(