به نامه خدا

سلام خدای عزیزم...

خوبی؟

من که خیلی خوبم...

چون...نمیدونم...شاید چون پیدات کردم...

و یه حسی بهم میگه دیگه از دستت نمیدم...

یعنی نمیذارم از دستم بری....

خیلی دوستت دارم خدا...

آرامشمی...

ای بزرگ و قدرت منده من...

یا رفیق من لا رفیق له...

یا انیس من لا انیس له...

دوستت دارم....

با تک تک سلول های وجودم....

 

 

Eydad Productions