و بلاخره امروز شروعش میکنم

میگن طرف نمیرف مکتب وقتی میرف جمعه بود

هه...حالا حکایت ماس...

مهم نیس...مهم اینه که پاشدم بلاخره

میخوام از عربی شروع کنم

درسته از خیلی از درسا خوشم نمیاد

اما به خاطر آرزوهام، به خاطر آیندم مجبورم

خدایا مرسی...به خاطر همه چی...

....با توکل به خودت...میدونم کمکم میکنی :)

فعلا خدایییی... ;)