Tanhaeee chize ajibieh
ham tarsnake
ham gonah avare
ham afsordeh konandeh
ham gahi aramesh bakhsh
delam nemikhadesh
bayad ba ye chiz por she in khala
vagarna......