حالم خیلی گرفته بود

دمش گرم زانیار

با این ویدئو کلی حالمو خوب کرد


من میلیونر نیستم

ولی هرچی که میخوام دارم :)