من :

آدمی که به خودش هم میبازه

آدمی که دائم تو جنگه

دائم تحت تیر بارونه طوفانه جهانه

آدمی که زرتی تغییر فاز میده

آدمی که حالشو با دری وری رپر ها خوب میکنه

نمیتونه بفهمه خودشو دنیاشو

هر روز یه فاز و مدله

گاهی اشک میریزه و گاهی میخنده

یه عمر درس میگیره و آخرشم بی سواد میمیره

اما آخرش میمیره

آدمی که هیچوقت نذاشتن بفهمه حقیقت هارو

روز هاشو بر باد میده

آرزو هاشو به گور میبره

خودشم نمیدونه دنباله چیه

حالش بده!

نمیفهمتش هیچکی، حتی خودش !